Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Sparring partner

Directeur/eigenaren in het Midden en Kleinbedrijf hebben vaak het idee dat ze er alleen voor staan. Anders dan in grote bedrijven hebben zij geen grote staf of management team dat over detailkennis beschikt.
Onze adviseur kan deze functie vervullen. Hij treedt graag op als sparring partner of klankbord zo u wilt. Als het om specifieke kennis gaat, kan hij een beroep doen op zijn netwerk in het IIB (zie ook tab Institute for Independent Business)

Zeker in het geval waarin U wilt nadenken over niet alledaagse zaken zoals:

  • Overname of verkoop van uw bedrijf
  • Investering voor b.v. expansie of overname van een ander bedrijf
  • Verandering van strategie of andere aanpassingen van het business plan
  • Opstellen van een nieuw marketing plan in verband met een nieuw ontwikkeld product of aangepaste marktcondities
  • Ontwikkelen van een "dashboard" waardoor bijsturen van het bedrijf snel en efficiënt kan gebeuren etc.

Uiteraard gebeurt dit allemaal uiterst vertrouwelijk, indien gewenst door middel van het overleggen van een geheimhoudingsverklaring.