Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Beheersen van kostenaspecten

Elk bedrijf heeft normale variabele kosten zoals o.a. productiekosten voor grondstoffen, verpakking, de energie die nodig is voor het productieproces, etcetera. Daarnaast heeft het ook te maken met vaste kosten zoals kantoor, personele kosten, telefoon- en Internetkosten, promotiekosten etcetera. Van veel bedrijfstakken weten we wat de gemiddelde kosten zijn van al deze aspecten. Na een grondige doorlichting kunnen we tot een advies komen wat uw bedrijfsresultaat ten goede komt.